Vodiči pozor, novela cestného zákona!

utorok, 26. júla 2022
NOVELA, CESTNý ZáKON, BEZPEčNOSť, AUTOLEDKY, NOVINKY,

Spozornieť by mali všetci vodiči, pretože od 1.8.2022 nadobúda účinnosť novela cestného zákona, ktorej hlavným cieľom je zvýšenie bezpečnosti na cestách. Viete, čoho všetkého sa táto novela týka?

Telefón za volantom

Telefonovanie za volantom či "ťukanie do mobilu" je nepochybne silný zlozvyk, ktorého sa mnohí vodiči nevedia, či nechcú zbaviť. Od 1.8. však bude tento zlozvyk pokutovaný ešte prísnejšie, pretože medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom sa zaradí držanie a obsluhovanie telefónu bez systému "voľné ruky" počas vedenia vozidla.

Taktiež dôjde k zvýšeniu horných hraníc pokút v blokovom (zo 100 na 150 eur) i riadnom správnom konaní (z 200 na 300 eur). Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov.

Vyššie tresty za prekračovanie povolenej rýchlosti

Prísnejšie sankcie sa dotknú aj vodičov, ktorí budú opakovane výrazne prekračovať rýchlosť. A to v obci minimálne o 50 kilometrov za hodinu a mimo obce o najmenej 60 kilometrov za hodinu. Takéto prekročenie rýchlosti sa tiež zaradí medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.

Porušenie sa tak bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov, kedy sa už vodič musí podrobiť opatreniam, ako napríklad doškoľovací kurz v autoškole, preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti. Výška pokuty sa v tomto prípade nemení. V blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1000 eur.

Vedeli ste, že laserový merač rýchlosti je schopný preukázať rôzne prekročenia rýchlosti a to i motocyklov a zároveň je chránený proti zmene údajov kryptovaním? Maximálna vzdialenosť merania je 1 000 metrov. Nie je preto prekvapením, že policajti môžu merať rýchlosť napr. na moste i v noci za zhoršenej viditeľnosti a to vďaka zábleskovému zariadeniu.
Dbajte na kvalitné osvetlenie svojho auta, ktoré Vám zaistí zlepšenie viditeľnosti vozovky a jej okolia - dopravného značenia. Povedzme si pravdu, výhovorky, že ste si nevšimli dopravnú značku u policajtov sotva zabodujú. Žiarovky Xenesis TruMatch s homologizáciou Vám zabezpečia na vozovke až o 60% viac bieleho svetla, dlhšiu životnosť a majú moderný xenon-look, ktorým Vaše auto navyše omladne.


policajný radar

Policajný radar na vozidle

Zníženie minimálneho veku na vedenie nákladných a autobusov

Vodičské oprávnenie skupín C a CE budú môcť získať už vodiči vo veku 18 rokov namiesto súčasných 21. Pri vozidlách skupín D a DE sa minimálny vek zníži z 24 na 21 rokov. Podmienkou má byť absolvovanie kurzu základnej kvalifikácie.

Vodičské oprávnenie skupiny D a DE, ktoré mohli motoristi získať po dovŕšení veku 21 rokov a jeho držiteľ získal len zrýchlenú základnú kvalifikáciu, bude do dovŕšenia veku 23 rokov oprávňovať len na vedenie vozidiel pravidelnej autobusovej dopravy na autobusovej linke, ktorá nepresahuje 50 kilometrov.

Plná verzia